View Full Version: Huong dan check ip va sock

Lincolns > Domain - Hosting & Proxy - Sock > Huong dan check ip va sock


Title: Huong dan check ip va sock
Description: cac newbie nen doc


ADMIN - September 1, 2005 02:32 AM (GMT)
Nhiều người cn đang rất thắc mắc về vấn đề ny, fake IP xong rồi vẫn thấy lo d đ check qua 1 số trang như checkmyip.com , ip2location.com hay stayinvisible.com... mỗi trang c một kiểu check khc nhau c trang check bằng environment ( checkmyip), check enviroment v java (stayinvisible.com). Ty thuộc vo con proxy mọi người đang dng c good hay khng m khả năng bị pht hiện l nhiều hay t , thường phải dng những con proxy level 7 ( high anonymous) trở ln mới c khả năng qua mặt cc pay gate lớn .

Hom nay ti muốn giới thiệu với mọi người một trang check IP bằng tất cả cc cch hiện nay để c thể kiểm tra được mnh đ invisible như thế no sau khi fake IP

http://www.proxyblind.org/test.shtml

trong trang ny liệt k một số kiểu test như: Java IP, Java IP-II, Environment, Proxy Judge, IP Atlas, Active-X, Javascript, Crashtest

Ch :
1.khi bạn kiểm tra bằng javascrip th NAV của bạn sẽ thng bo l pht hiện virus do đoạn javascrip được ci trn trang ny hoạt động, bạn hy chấp nhận cho thực hiện v n khng nguy hại cho PC của bạn

2.Khi sử dụng Crashtest , chương trnh ny để kiểm tra cc lỗ hổng trong trnh duyệt của bạn, khi thực hiện kiểm tra ny c thể gy hại cho trnh duyệt của bạn. Nếu c vấn đề với PC của mnh bạn c thể download patch sủa lỗi của microsoft ở đy herehttp://download.microsoft.com/download/win98SE/Update/6467/W98/EN-US/256015USA8.EXE

CODE

http://bismark.extracon.it/proxylist/sock5.php ------------->> check
http://www.atomintersoft.com/products/alive-proxy/online-socks5-checker/default.aspx
http://aliveproxy.com
http://ipchicken.com/              kiem tra ip
http://www.showmyip.com/
http://ip2location.com/
http://www.rrdb.org
http://www.aliveproxy.com/socks5-checker/default.aspx

ADMIN - September 1, 2005 02:33 AM (GMT)
Xi proxy ra sao
IE-->Tools-->Internet Options-->Connections-->Lan Settings-->Chọn Use proxy setting....(ko chọn thm g nữa nha)
Sau đ điền IP address vo port của proxy vo v xi biggrin.gif
Xi sock như thế no???
Lm y chang ở trn cho đến bước chon Use proxy....,sau đ chọn Advance,hiện ln ci bảng,xa hết đi,chỉ điền vo chổ dnh cho sock,chọn OK rồi xi biggrin.gif

Proxy chain l g?
L xi nhiều proxy,loại proxy cng lc để cho n thm anoy biggrin.gif
Nguyn tắc cơ bản
Proxy 1-->Proxy 2-->Proxy 3-->...-->Web cần truy cập

Một số chuỗi v dụ:
Sock-->Proxy-->Cgi proxy
Sock 1-->Sock 2-->Proxy-->Cgi proxy
Khng thể xi Cgi proxy-->Sock-->Proxy xxxxxx biggrin.gif

Xi proxy chaining th net phải nhanh,tất cả sock,proxy trong chain phải good, ko được ci no die biggrin.gif

Sock l g ?
Đơn giản l 1 loại proxy xi tốt hơn http proxy v n hỗ trợ tốt hơn v an ton hơn
Http proxy?
C 3 loại l Transparency,Anonymous,Elite v c nhiều port như 80,8080,3128,... v chia ra l c support SSL hay non-SSL
Nn xi loại Elite (cn c tn high anonymous) v hỗ trợ SSL
Cgi proxy hay cn gọi web proxy
Do mấy trang web set up cho mnh xi,hỗ trợ SSL l tốt nhất biggrin.gif
Tặng 1 ci do rong con set up chơi,ko c SSL
http://babyconan.com/cgi-bin/cgiproxy/nph-proxy.pl
C 1 ci SSL nhưng để dnh xi thi,ai c host muốn set up 1 ci th để bi sau viết tiếp biggrin.gif

Kiếm proxy ở đu biggrin.gif
http://www.proxyfarm.com
http://www.rrdb.org
http://www.web.freerk.com/proxylist.htm
http://www.samair.ru/proxy/
http://www.pureproxy.net/
http://www.geocities.com/switchproxylist/lists.html
http://www.theone.ru/proxy/?0,United%20States
http://www.antiproxy.com
Hoặc ln google search keyword : elite proxy, ra 1 đống biggrin.gif

Cgi proxy:
http://www.anonymise.com
http://anoniem-surfen.eigenstart.nl/
www.proxify.us
Check proxy:
www.checkproxy.com
www.proxyjudge.org

.....
Level 1 l tốt nhất,cn từ lev 3 trở đi đừng xi smile.gif

Một số trang cho mọi người nghi cứu
http://www.send-safe.com/scanner.php
http://anon.inf.tu-dresden.de/index_en.html
http://www.hiddensurf.com/
Cn gi nữa ko ta biggrin.gif,thi ai muốn hỏi g th trả lời sau,mỏi tay biggrin.gif

-----------------Bi viết của rongconvsc

Proxy chain th bạn c thể xi proxychain,sockchain hoặc sockcap 32 smile.gif
Với Sockcap 32 bạn phải đăng k 1 acccount sock tại www.findnot.com hoặc www.blacknet.biz


-----------------Bi viết của rongconvsc

Findnot th n c 1 trang hướng dẩn sử dụng n
http://www.findnot.com/setup.htm
Nhưng hiện nay findnot đ qu nhiều người biết đến nn ip của n hầu như đ nằm trong blacklist nhưng qua ccbill v ibill vẫn dư xăng biggrin.gif

Việc biết được lev của IP thực ra do từng trang check proxy quy định thi,như rrdb v checkproxy th chia cấp độ từ 1-8.Nhưng rrdb th lev8 l cao nhất,cn checkproxy th lev1 cao nhất smile.gif
Proxy and
user level Description
1 ,,No'' anon proxy
2 ,,No'' anon proxy + SSL
3 ,,Low'' anon proxy
4 ,,Low'' anon proxy + SSL
5 ,,High'' anon proxy
6 ,,VeryHigh!'' anon proxy
7 ,,High'' anon proxy + SSL
8 ,,VeryHigh!'' anon proxy + SSL

Bn trn l cch rrdb phn loại proxy từ 1 đến 8 smile.gif,cn dưới đy l về sock,tuy sock n ni lev6 l cao nhất nhưng mnh thử th c đến 8 lev smile.gif
Socks and
user level Description
1 Version 4 socks
2 Version 5 socks
3 Version 4 and 5 socks
4 Version 4 anonymous socks *
5 Version 5 anonymous socks *
6 Version 4,5 anonymous socks *

Cn như trang proxyjudge.org th chia proxy v sock ra thnh 5 lev,lev 1 l cao nhất v l tốt nhất smile.gif,cn lev 3,4,5 tốt nhất ko nn xi smile.gif
Cc trang check khc th khng chia lev m chỉ chia ra l non-anoy,anoy.high anoy(elite),non-ssl suport,ssl support m thi smile.gif
Một số điều lưu khi xi proxy v sock l hy disable java,active script smile.gif(ni sau nha )
Quan trọng:Proxy chỉ lm cho police kh trace ra mnh thi chứ ko c hoạt động no trn mạng l anonymous cả nn mọi người dng proxy with your own risk nha biggrin.gif,theo 1 số thống kể của ecop th một số lượng hacker lớn ko xi proxy v sock khi xi cc v hack nhưng những tội đ nhỏ nn chưa được đưa vo blacklist để bắt.
Cn cu hỏi no nữa khng???


-------------------Mopboy05

de^~ e.c, 1 la` type tre^n thanh address cua browser ca'c trang web proxy vi' du. anonymizer http://proxy1/-_-/http://proxy2/-_-/......... hoac neu du`ng proxy thi` type luo^n port la` http://proxy1:80/http://proxy2:80/proxy3:8080/..... <===== ca'ch nay` ho*i mat co^ng nhu*ng chu yeu la` ne^u ra cai' concept tho^i
ca'ch thu 2 vao` internet options va vao phan die^`n proxy, die^`n vao` the^' nay`: proxy1:21 proxy2:80 proxy3:81 proxy4 Port 80 <=== tuc la` dien ca'c roi proxy vao` ca'ch nhau bang mot khoang trang va` cai proxy cuoi cu`ng thi` dien port vao` o^ " Port "
va` co`n nhie^`u ca'ch nua nhung day la` can ban smile.gif
dang xai` opera tho^ng ca?m
* Hosted for free by zIFBoards