zIFBoards - Free Forum Hosting
Create your own social network with a free forum.

Learn More · Register for Free
Welcome to O R G A N I S T. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Name:   Password:


 

 Uitvoering, wat kan (mag) en wat niet
Pieter Dijksman
Posted: Thu 31 May 2007, 10:23


Advanced Member
*

Group: Members
Posts: 317
Member No.: 106
Joined: 2-April 06Ik sprak laatst iemand en toen kwam de wijze van uitvoering van bijv. muziek van Bach ter sprake, waarbij op een bepaald moment de bekende Toccata en Fuga in D-moll hierin als voorbeeld ter sprake kwam. Ik gaf aan dat de uitvoering van Klaas Jan Mulder die hij destijds in de Laurenskerk in Rotterdam tijdens een van zijn traditionele Nieuwjaarsconcerten van dit stuk speelde (ook op de dubbel-cd Live vanuit de Laurens terug te vinden) voor mij een absoluut hoogtepunt was en tot op heden nog steeds is. De persoon waar ik mee in gesprek was, deed daar eigenlijk een beetje denigrerend over.
Hij gaf aan dat de uitvoeringspraktijk van Mulder zeer te wensen overliet, het was volgens hem niet zoals Bach het bedoeld heeft en bovendien speelde Mulder nogal eens dingen die er helemaal niet staan en dat was/ is absoluut uit den boze. Muziek van deze grootmeester wordt zo (letterlijk verwoord) "verkracht".
Ik vroeg hem een voorbeeld te geven van hoe het dan wel moest.
Zijn reactie: "Neem bijv.de uitvoering van Ton Koopman vanuit de Waalse kerk in Amsterdam. Dat was volgens hem hoe Bach uitgevoerd moet worden, zo klinkt een authentieke uitvoering van dit werk en last but not least, zo heeft de grote Bach het bedoeld.
Maar wanneer ik beide opnames naast elkaar leg, moet ik na beluisteren hiervan toch echt vaststellen dat het juist de "Bach kenner bij uitstek" Koopman is die gedurende het hele stuk van alles speelt, met name versieringen in alle soorten en maten, wat dus niet in de muziek terug te vinden is. (ik vind zijn uitvoering overigens ook bijzonder goed)

Ik vraag me nu af waar veel criticasters zich nu eigenlijk op baseren wanneer men uitvoeringen van barok muziek door met name organisten uit de zgn. romantische hoek (of all-rounders) afdoet als niet deugdelijk.
Wanneer hebben we het over bijv. authentieke uitvoeringen.
En wat is de toegevoegde waarde op het gebied van muzikaliteit en verantwoord? Waar baseren we authentiek op? Bach is door de eeuwen heen behoorlijk onderhevig geweest aan nogal verschillende uitvoerings opvattingen.
Is wat Koopman bijv. doet in hiervoor genoemd voorbeeld autenthiek te noemen?
Wat mag nu eigenlijk wel, en wat mag niet?
Top
Jan
Posted: Thu 31 May 2007, 13:54


Golden Member
*

Group: Members
Posts: 1.434
Member No.: 42
Joined: 23-September 05Tja, dat kan een behoorlijke welles-nietes topic worden.
Zo'n dertig jaar geleden is er een diepgaand onderzoek gedaan naar de barokperiode waarin het woord "authentiek" centraal stond. Het was de generatie van Koopman die de oude kerktoonladders weer her-ontdekten. Er werd gekeken naar oude manuscripten, naar de instrumenten van toen en al met al kwam men tot de conclusie dat de barok te langzaam werd gespeeld, te legato en te massaal.
Jacques van Oortmerssen plaatste in zijn studieboek duo's en trio's voor pedaal een schrijven van C.P E. Bach over hoe deze muziek gespeeld diende te worden.
Terug naar de basis was het nieuwe credo. Vrouwen werden geweerd uit de koren want die mochten in de baroktijd ook niet meezingen. Jongensstemmen zongen de sopraan en altpartijen in het vervolg. Authentieke instrumenten werden gebruikt voor de uitvoeringen, want zo had het vroeger ook geklonken.
Inmiddels zijn de scherpe randjes er van af en is ook Ton Koopman soepeler geworden in zijn barokuitvoeringen. Maar het blijft ten alle tijden een punt van discussie:
Moeten we de muziek uitvoeren zoals in de barokperiode gebeurde of mogen we het uitvoeren zoals we het zelf het mooist vinden klinken? Hoe zou Bach het uitgevoerd hebben met de mogelijkheden die hij vandaag de dag had?
Mensen als André Rieu worden door de echte klassieke bollebozen honend genoemd, maar hij brengt wel de muziek onder de mensen en een wals is nu eenmaal om op te dansen en niet om stijf in je rokkostuum naar te luisteren.

Qua kerkmuziek houden we ons ook niet aan de oude stijlen. Veel oude psalmen worden in nieuwe jasjes gestoken en het tempo waarmee liederen worden gezongen ligt ook aanzienlijk hoger.

Ik heb er een eigen mening over;
Als Klaas Jan Mulder het nummer speelt zoals hij denkt dat het hoort en hij krijgt een staande ovatie, dan heeft Klaas Jan gelijk gehad. (waarmee ik niet zeg dat we de authentieke manier in de prullenbak mogen gooien, want dat is onze basis en zonder basis kun je niet verder)
Top
Henk-Kwakernaat
Posted: Thu 31 May 2007, 16:53


Golden Member
*

Group: Moderators
Posts: 1.195
Member No.: 11
Joined: 20-August 05We hebben hier inderdaad een 'gevaarlijk' onderwerp. Tenminste, als we vinden dat er slechts één uitvoering mogelijk is. En na het lezen van verschillende scripties / boeken van uiteenlopende grootmeesters en na het beluisteren van uiteenlopende interpretaties durf ik niet te zeggen wat nu echt de juiste uitvoeringswijze is. Koopman speelt Bach bijna frivool, inderdaad met versieringen die in de banden die ik heb niet te vinden zijn. Beekman daarentegen speelt een aantal werken (naar mijn begrip !!!) erg ingetogen, tegen het saaie aan. Klaas Jan Mulder weet de muziek in beweging te houden, te laten spreken zonder banaliteiten. Wim van Beek daarentegen interpreteert Bach weer heel anders. Feike Asma interpreteerde Bach zoals hij vond dat Bach moest klinken 'stevig, robuust'. Ik heb ook nog een oude LP van Marcel Dupré, prachtig zoals die Bach speelt, virtuoos ! Ik heb Daniël Roth en Michelle Leclerc Bach horen uitvoeren op een totaal verschillende maar wel indrukwekkende wijze.

Kortom, naar mijn mening bestaat dé Bach uitvoering gewoon niet. Er zijn zoveel zaken die een uitvoering beïnvloeden, denk aan de invloed van de ruimte (grootte en akoestiek) denk aan het orgel, immers op een Neo Barok orgel van 18 stemmen zal je Bach hoe dan ook anders tot klinken brengen dan op een 18e eeuws orgel van 45 stemmen in een prachtige kathedraal.

Eerlijk gezegd denk ik dat het juist het probleem van de organistenwereld is dat men veelal alleen naar zichzelf wil luisteren. Dan wordt je wereld juist erg klein.

Top
Jan
Posted: Thu 31 May 2007, 17:09


Golden Member
*

Group: Members
Posts: 1.434
Member No.: 42
Joined: 23-September 05Een gedeelte uit de inleiding van Jaqcues van Oortmessen.
Ik weet niet of het toegestaan is om dit te plaatsen maar anders zal ik dus met eigen woorden dezelfde tekst weer moeten geven. Wie onderstaande leest snapt misschien waar het gedachtengoed van Koopman en kompanen uit voortkomt.

Ter inleiding wil ik enkele zaken aanstippen die tot de noodzakelijke basiskennis voor het uitvoeren van barokmuziek behoren.

DE VINGERZETTING
'Op het klavier kan men bijna alles met een onjuiste applicatuur spelen, ofschoon dit met verschrikkelijk veel moeite en onhandigheid gepaard zal gaan.'
C.P.E. Bach, Versuch, Hoofdstuk 1 § 3.
Deze en andere opmerkingen van C.P.E. Bach maken duidelijk welke waarde men in de 18e eeuw toekende aan een goede applicatuur. Het toepassen van historische applicaturen dient niet alleen een technisch maar vooral een muzikaal doel.
Vroege voet- en vingerzettingen staan in dienst van de muzikale expressie en ondersteunen de articulatie, frasering en toondynamiek. Bij vroegere systemen probeert men de specifieke individuele kwaliteiten van de vingers optimaal uit te buiten. Bij moderne vingerzettingen veronderstelt men gelijkwaardige kwaliteiten van alle vingers. Het is derhalve vanzelfsprekend dat de evolutie van de applicaturen gelijke tred houdt men de ontwikkeling van de klaviermuziek.
Het systeem is aan voortdurende veranderingen onderhevig. In de 18e eeuw hebben beduidende vernieuwingen plaats.
'Bijna elk figuur heeft zijn eigen specifieke vingerzetting. Deze huidige manier van denken, die zich zo radicaal onderscheidt van die van vroegere tijden, heeft een totaal nieuwe applicatuur opgeleverd'. C.P.E. Bach, Versuch, Hoofdstuk 1 § 5.
Een andere manier van stemmen maakt het spelen in toonsoorten met meerdere kruizen en mollen mogelijk, waardoor steeds meer een beroep gedaan moet worden op de duim, speciaal in toonladderfiguren.
'Mijn vader zaliger heeft mij verteld, dat hij in zijn jeugd grote musici heeft horen spelen die hun duimen alleen gebruikten wanneer dit bij grote spanningen noodzakelijk werd. Omdat hij in een tijd leefde waarin geleidelijk een zeer bijzondere verandering van muzikale smaak plaats vond, was hij genoodzaakt een volmaakter vingerzettingssysteem uit te denken, waarin de rol van de duimen is uitgebreid, zodat ze gebruikt kunnen worden op de manier waarop de natuur ze heeft voorbestemd. Naast hun andere goede diensten, moeten ze voornamelijk gebruikt worden in moeilijke toonaarden. Hierdoor wordt de duim, voorheen een passieve vinger, opeens tot hoofdvinger bevorderd'. C.P.E. Bach, Versuch, Hoofdstuk 1 § 7.
In de periode vóór deze vernieuwingen gebruikte men een andere techniek bij het spelen van toonladderfiguren. Een langere vinger werd over een kortere heen gezet. Bij voorbeeld de 3e over de 4e, r.h. stijgend en I.h. dalend of de 3e over de 2e, r.h. dalend en I.h. stijgend. Een teveel aan boventoetsen, in toonsoorten met veel kruizen of mollen, maakte deze techniek onbruikbaar. Tot ver in de 18e eeuw paste men, in de eenvoudiger toonsoorten, het overzetten nog steeds toe.
DE AANSLAG
De basisaanslag in de barok is een vorm van legato, 'ordentliches fortgehen' genaamd, waarbij de tonen altijd van elkaar gescheiden zijn.
De aanspraak van een toon mag nooit bedekt worden door de afspraak van zijn voorganger. De levendigheid van de toonaanzet is essentieel voor de toonkwaliteit en komt de duidelijkheid in een stemmenweefsel ten goede. De waarde die een noot op papier heeft, zal nooit gelijk zijn aan de klinkende waarde.....
Top
Ruud15
Posted: Thu 31 May 2007, 17:34


Advanced Member
*

Group: Members
Posts: 428
Member No.: 174
Joined: 25-February 07Kwestie van smaak en instelling wellicht?

Koopman's orgeluitvoeringen kunnen mij niet heel erg bekoren. Ik ervaar het een beetje als "virtuoos om virtuoos te klinken" en van al die versieringen krijg ik soms de zenuwen. Ik vind het muzikale beeld dat Koopman schetst in het algemeen ook veel te onrustig.
Los daarvan is hij natuurlijk technisch gezien een grootheid.

Maar als ik de BWV 565 hoor door Koopman met die trillers in het begin dan twijfel ik oprecht of Bach dat zo bedoeld heeft. Overigens is dat natuurlijk altijd moeilijk.

Maar ik heb de laatste CD van Bas de vroome waar hij de 565 speelt op een manier dat het reeds lang platgetreden pad van deze toccata & fuga weer nieuw leven wordt ingeblazen en hij het geheel enorm boeiend weet te maken. Na jaren dit werk niet meer gespeeld of gedraaid te hebben lag hij weer meerdere malen in de lade van de CD-speler. Als je de uitvoering van de fuga van de 565 van Bas de Vroome hebt gehoord en de naast die van Koopman legt begrijp je wat ik bedoel. Een hoog tempo, non-legato en er gebeurt van alles. Hij wisselt van registratie en weet het werk vanuit een klein plenum tot een enorme climax te brengen. Schitterend. Koopman begint met dezelfde en eindigt met dezelfde registratie en behoudens dat er vlekkeloos wordt gespeeld gebeurt er in mijn gevoel niet zo gek veel. (dat vlekkeloos schijnt ook vooral aan knippen en plakken te liggen heb ik mij laten vertellen biglaugh.gif )

Ofschoon ik romatici die Bach spelen best kan waarderen, neem ik toch meestal waar dat deze vaak meer gebonden spelen. Zelf vind ik dat kortgebonden spel alle barokmuziek gewoon meer doet leven. Over het algemeen kan ik naar een dergelijke romantische uitvoering niet zo lang luisteren. Het houdt mijn aandacht niet vast als het ware.

Ik hoor weleens Bach uitvoeren op allerlei media waar de organist geen fout maakt en zeer snel en bekwaam speelt maar waar dat me toch niets doet. Vaak wordt het notenbeeld in mijn gevoel prachtig neergezet maar "er gebeurt verder niets". Ik vind het moeilijk uit te leggen maar ik denk wel dat de meesten hier wel begrijpen wat ik bedoel.

Maar ik kan me goed voorstellen dat iemand die van romantische muziek houdt de overgang naar een "barokke" uitvoering ineens als erg groot ervaart.

Top
Jan Peter Teeuw
Posted: Thu 31 May 2007, 19:44


Golden Member
*

Group: Members
Posts: 2.265
Member No.: 27
Joined: 26-August 05QUOTE (Pieter Dijksman @ Thu 31 May 2007, 10:23)
Ik vraag me nu af waar veel criticasters zich nu eigenlijk op baseren wanneer men uitvoeringen van barok muziek door met name organisten uit de zgn. romantische hoek (of all-rounders) afdoet als niet deugdelijk.
Wanneer hebben we het over bijv. authentieke uitvoeringen.
En wat is de toegevoegde waarde op het gebied van muzikaliteit en verantwoord? Waar baseren we authentiek op? Bach is door de eeuwen heen behoorlijk onderhevig geweest aan nogal verschillende uitvoerings opvattingen.
Is wat Koopman bijv. doet in hiervoor genoemd voorbeeld autenthiek te noemen?
Wat mag nu eigenlijk wel, en wat mag niet?

Wat is verantwoord uitvoeren?
Persoonlijk geloof ik er niet in dat de uitvoering pas goed is als je het exact zo uitvoert als dat Bach zelf dat gedaan zou hebben. Dan zou je Bach alleen maar uit mogen voeren op orgels uit zijn tijd, kan je de windmotor vervangen door een orgeltrapper en kleed je je in een barokgewaad inclusief pruik met vlechten biggrin.gif .
We leven inmiddels een ruime 250 jaar na Bach, en in die 250 jaar heeft de ontwikkeling binnen de orgelmuziek niet stil gestaan. Ik geloof niet dat het verkeerd is om die ontwikkeling door te laten klinken in het vertolken van een Bachwerk. Het is namelijk een utopie te denken dat wij kunnen spelen zoals Bach het gewild heeft: we kunnen niet horen hoe hij het gespeeld heeft en we hebben ook geen (zoals de volgelingen van Pim Fortuyn) 'lijntje' met Bach.
Ik vind het belangrijkste van een uitvoering dat er muziek gemaakt wordt, dat het orgelspel meer is dan alleen een spelen van de noten. En of dat dat op een authentiek verantwoorde, een romantische 'a la Straube' of op een geheel andere en eigen manier gebeurd, dat maakt me weinig uit. Er moet muziek gemaakt worden!
Top
Ruud15
Posted: Thu 31 May 2007, 20:24


Advanced Member
*

Group: Members
Posts: 428
Member No.: 174
Joined: 25-February 07QUOTE (Jan Peter Teeuw @ Thu 31 May 2007, 19:44)
en kleed je je in een barokgewaad inclusief pruik met vlechten

Volgens mij zou jou wub.gif dat best leuk staan ja.gif biglaugh.gif
Top
Philip van den Berg
Posted: Fri 1 Jun 2007, 00:17


Golden Member
*

Group: Members
Posts: 1.418
Member No.: 170
Joined: 18-November 06QUOTE (Pieter Dijksman @ Thu 31 May 2007, 10:23)
knip
Wat mag nu eigenlijk wel, en wat mag niet?

ik ben geneigd te zeggen: alles, zolang je het orgel als uitgangspunt neemt, de muziek laat leven en je interpretatie doordacht is zodat je deze kunt beargumenteren. Meer concreet heb ik volgende voorkeuren, die echter andere interpretaties niet uitsluiten:
  • op een barok orgel komt een op historisch onderzoek gebaseerde interpretatie het best tot haar recht; flink non legato, 3 over 4, flink wat dynamiek zonder tempoverlies, beperkte frasering, etc.
  • op een neobarok orgel verkies ik de meer vlakke, virtuoze interpretatie met meer legato, hier en daar een geforceerd accent, punt-hak pedaal, flink wat registratiewisselingen; een historische vertolking heeft hier niet zo veel effect, maar kan (en mag) wel
  • op een klassiek/vroeg romantisch instrument meer richting Mendelssohn: iets meer dramatiek in de tempi en registraties, maar niet tè, meer legatospel zonder aan duidelijkheid in te boeken
  • op een romantisch instrument natuurlijk primair à la Straube: lekker legato, flink dramatisch, veel registerwisselingen, veel zachtere registraties
  • op een compromisorgel als in de Laurenskerk te Rotterdam is een veelvoud aan interpretaties mogelijk

Interpretaties als die van Mulder en Asma dwingen respect af door dat ze dat eigene hebben, het orgel optimaal tot z'n recht doen komen en staan als een huis. Zeer doordacht dus, maar niet historisch verankerd. Maar wat maakt dat uit?

Iemand mag zijn interpretatie wat mij betreft wel - met argumenten - voor de best mogelijke verkopen, maar nooit als de enige juiste. Misschien had Bach - indien hij orgels in de Laurenskerk te Rotterdam, de Dom in Berlijn of de St. Sulpice te Parijs had mogen kennen - de interpretatie van zijn muziek drastisch gewijzigd. Het is van hem bekend, dat hij het orgel als uitgangspunt nam en soms de op papier meeste vreemde registercombinties gebruikte die tegen de toen gangbare 'authentieke' principes ingingen, maar die wonderschoon klonken. Laten we dus niet 'religieuzer' zijn dan de grootmeester zelf.

Groeten,

Philip
Top
Joost
Posted: Fri 1 Jun 2007, 08:12


Advanced Member
*

Group: Members
Posts: 359
Member No.: 35
Joined: 1-September 05Tja, wat is authentiek? Daar kun je (en dat is ook gebeurd) boeken over volschrijven.

Je zou kunnen zeggen: als het goed gebeurt is het authentiek. Gert Oost heeft daar een lezenswaardig artikel over op zijn website staan:

http://www.scholadavidica.nl/oost/artikel.php

Ik moet denken aan een uitvoering van "dé d-moll" die me nog erg helder voor de geest staat.

Uitvoerders? Drie jonge Russische accordeonisten onder het Rijksmuseum in Amsterdam. Kippenvel!

Deze mensen hebben trouwens op meerdere plaatsten gespeeld, dus ik vermoed dat ik niet de enige ben hier die hen gehoord heeft. Ik zie ze nu eigenlijk nooit meer helaas...
Top
Ruud15
Posted: Fri 1 Jun 2007, 12:44


Advanced Member
*

Group: Members
Posts: 428
Member No.: 174
Joined: 25-February 07QUOTE (Joost @ Fri 1 Jun 2007, 08:12)
Uitvoerders? Drie jonge Russische accordeonisten onder het Rijksmuseum in Amsterdam. Kippenvel!

Deze mensen hebben trouwens op meerdere plaatsten gespeeld, dus ik vermoed dat ik niet de enige ben hier dat hen gehoord heeft. Ik zie ze nu eigenlijk nooit meer helaas...

Die hebben wij in Keulen gehoord. Gewéldig gewoon. ja.gif
Top
William Qualm
Posted: Fri 1 Jun 2007, 13:59


Golden Member
*

Group: Members
Posts: 1.318
Member No.: 184
Joined: 31-March 07Zoals vanavond: een Buxtehude-concert in de Grote Kerk in Hattem. Orkest, koor (cantates) én aan het begin/eind grote orgelwerken van Buxtehude. Zeer waarschijnlijk op het grote orgel (Frans-romantisch) daar het kleine orgeltje (middeleeuws) niet gebruikt kan worden voor grote orgelwerken volgens mij. Tenminste, het zullen een handje vol 'grote orgelwerken' zijn die je daarop toevallig kunt spelen.
Mijn eerste reactie was: hoe wil je Buxtehude spelen op zo'n orgel?? Zwolle ligt een paar kilometertjes verderop met een prachtig Schnitgerorgel! Als ik de locatie moest bepalen had ik voor Zwolle gekozen...
Ik ben dan ook erg benieuwd hoe het in Hattem gaat klinken: dat zal ik vanavond dan horen. Maar mijn verwachting is dat een uitvoering op een echt barokorgel mooier tot zijn recht komt. De muziek is helder en transparant opgezet, dan moet het orgel die eigenschappen ook hebben, wil je het stuk 'duidelijk' vertolken. En een barokorgel: die mist niets wat betreft helderheid en transparantie!!!

Grt William.
Top
Jan Peter Teeuw
Posted: Sat 2 Jun 2007, 09:46


Golden Member
*

Group: Members
Posts: 2.265
Member No.: 27
Joined: 26-August 05QUOTE (William Qualm @ Fri 1 Jun 2007, 13:59)
Zeer waarschijnlijk op het grote orgel (Frans-romantisch) daar het kleine orgeltje (middeleeuws) niet gebruikt kan worden voor grote orgelwerken volgens mij.

Naar mijn weten is het grote orgel niet Frans-romantisch maar een Flentrop-orgel in Franse Barokstijl. Maakt nog wel een verschil!
Op een Frans Barokorgel kan je prima Buxtehude studeren.
Top
William Qualm
Posted: Sat 2 Jun 2007, 21:12


Golden Member
*

Group: Members
Posts: 1.318
Member No.: 184
Joined: 31-March 07QUOTE (Jan Peter Teeuw @ Sat 2 Jun 2007, 09:46)
QUOTE (William Qualm @ Fri 1 Jun 2007, 13:59)
Zeer waarschijnlijk op het grote orgel (Frans-romantisch) daar het kleine orgeltje (middeleeuws) niet gebruikt kan worden voor grote orgelwerken volgens mij.

Naar mijn weten is het grote orgel niet Frans-romantisch maar een Flentrop-orgel in Franse Barokstijl. Maakt nog wel een verschil!
Op een Frans Barokorgel kan je prima Buxtehude studeren.

OK, dat kan ook wel. Maar goed, voor Buxtehude kun je het best een Noord-Duits Barokorgel kiezen. Ik vond het toch wel meevallen, Buxtehude kon wel op dat orgel, alleen de tongwerken in vooral het pedaal: dat past gewoon echt niet bij Buxtehude (en andere duitse barokorganisten) vind ik! Maar toch zou ik een paar kilometertjes verderop het concert organiseren.

Grt William.
Top
Henk-Kwakernaat
Posted: Sun 3 Jun 2007, 12:19


Golden Member
*

Group: Moderators
Posts: 1.195
Member No.: 11
Joined: 20-August 05QUOTE
alleen de tongwerken in vooral het pedaal: dat past gewoon echt niet bij Buxtehude (en andere duitse barokorganisten) vind ik!


En waarom passen tongwerken niet bij Buxtehude en andere duitse Barokorganisten ? Op passen de Flentrop tongwerken van het Franse Barokinstrument in Hattem niet in het klankconcept ??????
Top
William Qualm
Posted: Sun 3 Jun 2007, 22:40


Golden Member
*

Group: Members
Posts: 1.318
Member No.: 184
Joined: 31-March 07QUOTE (Henk-Kwakernaat @ Sun 3 Jun 2007, 12:19)
QUOTE
alleen de tongwerken in vooral het pedaal: dat past gewoon echt niet bij Buxtehude (en andere duitse barokorganisten) vind ik!


En waarom passen tongwerken niet bij Buxtehude en andere duitse Barokorganisten ? Op passen de Flentrop tongwerken van het Franse Barokinstrument in Hattem niet in het klankconcept ??????

Ik bedoelde de tongwerken van dat orgel, veel te ruig. Maar heb je een orgel als de Nieuwe Kerk Amsterdam, Groningen, die drie Schnitger orgels e.v.a. orgel: daar kunnen tongwerken juist prachtig zijn!!!

Grt William
Top
« Next Oldest | Speeltechniek | Next Newest »
DealsFor.me - The best sales, coupons, and discounts for you

Topic Options Quick Reply
Hosted for free by zIFBoards* (Terms of Use: Updated 2/10/2010) | Powered by Invision Power Board v1.3 Final © 2003 IPS, Inc.
Page creation time: 0.0319 seconds · Archive
Powered by WebRing